Akkord

Arbejder du på akkord, eller overvejer du om akkord er noget for dig?

Forside til pjecen Godt at vide om akkordAkkord er et lønsystem, hvor din løn afhænger af arbejdspræstation og resultater – og altså ikke arbejdstid, som er det mest almindelige.

Er du ansat under elektrikeroverenskomsten, kan du eller din arbejdsgiver kræve, at arbejdet skal udføres på akkord, når arbejdet varer mere end 7 timer. Al arbejde på akkord skal udføres efter El-Branchens Akkordsystem (EBA).

Hvis du ønsker at komme i gang med akkordarbejde, er der altid mulighed for at få besøg af en af forbundets akkordmentorer. Som medlem har du også adgang til opmålingsprincipper og opmålingsprogram.

Derudover kan der i din lokalafdeling være en akkordklub. Her kan du udveksle erfaringer med andre kollegaer, som også arbejder på akkord. Tjek også kalenderen for kurser og fyraftensmøder om akkord i din lokalafdeling.

Her på siden kan du læse mere om EBA, og hvordan du kommer i gang.

Mere om arbejde på akkord
AkkordNYT

Dansk El-Forbund vil fremadrettet løbende informere om ændringer og opdateringer på akkordområdet, samt komme med gode fif og svar på spørgsmål fra medlemmer.

Er der et spørgsmål eller et emne, du ønsker, at vi kommer ind på i AkkordNYT, så send en e-mail til en af vores akkordmentorer: Lasse Pedersen, lpe@def.dk og Thomas Hald Gorski, thg@def.dk.

Vi anbefaler, at du udskriver de enkelte udgaver af AkkordNYT – så kan du bruge det som et opslagsværk.

I gang med at arbejde på akkord

Det behøver ikke at være besværligt at komme i gang med at arbejde på akkord. Tværtimod. Erfaringerne viser, at du hurtigt vænner dig til at måle op – og forbundets akkordmentor står klar til at hjælpe dig og dine kollegaer godt i gang.

Det er vigtigt at understrege, at akkord ikke handler om, at du skal arbejde hurtigere eller mere, men derimod effektivt. Det er planlægningen, der gør opgaveløsningen mere effektiv – en gevinst for både dig og virksomheden.

  1. Start med at tale med dine kollegaer om muligheden for at arbejde på akkord. Ikke alle projekter er egnede til akkord. Din lokalafdeling eller akkordmentoren kan hjælpe med at vurdere projektet.
  2. Kontakt lokalafdelingen for hjælp til at komme i gang. Afdelingen kan også have kontakt til et lokalt akkordnetværk – eller du kan være med til at starte et op. Der bliver også løbende afholdt temamøder om akkord rundt om i landet.
  3. Brug EBA-programmet til opmåling eller få hjælp af forbundets akkordmentorer. Læs mere om EBA-programmet længere nede på siden.
  4. Forvent at bruge noget tid i starten til at komme rigtigt i gang og skab overblik over projektet, så I kan sætte arbejdet i system. Effektiviteten – og dermed den højere løn – kommer af den gode planlægning.
  5. Prioritér også at få samarbejdet med de andre håndværkere til at køre godt. Giv hinanden tilbagemeldinger, hvis der er opgaver, som mangler at blive løst.
  6. Når du har afsluttet et projekt, så husk at oplyse forbundet om den afsluttede akkord. Så indgår den i akkordstatistikken, og du er med til at hjælpe dine kollegaer med at få en ide om, hvad der bliver udbetalt på akkord. Læs mere nedenfor.

Vælg din lokalafdeling og find kontaktoplysninger:

EBA – El-branchens Akkordsystem

I 2016 erstattede El-Branchens Akkordsystem (EBA) den daværende Landspriskurant for Installationsarbejde.

Landspriskuranten for Installationsarbejde er kun gældende for projekter, der frem til dette tidspunkt er opmålt/kalkuleret efter denne.

Det nye akkordsystem er baseret på tidsmålinger af ofte udført arbejde på byggepladser.

Forudsætningerne i EBA, den ydre tid og betalingsfaktoren, er fastlagt mellem Tekniq og Dansk El-Forbund.

EBA-program til opmåling

Forbundets EBA-program kan du bruge til at opmåle dit arbejde på akkord og blive honoreret efter dette.

Du kan læse mere om programmet samt se vejledningsvideoer via linket her:

Bestil licens til EBA-program

Som medlem kan du bestille en licens til EBA-programmet.

Når du har udfyldt blanketten, modtager du i løbet af 7 dage en e-mail med en licensnøgle og en kort beskrivelse af, hvordan licensen indsættes. Licensen er personlig og virker kun på én enhed. Så skifter du computer, skal du bestille en ny licens.

Når du åbner EBA-programmet, vil du blive bedt om at registrere din licens i programmet. Efterfølgende vil der blive hentet en database.

Log ind med NemID eller selvvalgt adgangskode for at bestille licensen:

Vejledning til egne studier

Der kan, i de tilfælde hvor der ikke er opmålte tider på et specielt materiale eller ydelse, laves egne tidsstudier.
Læs mere i vejledningen nedenfor. Er der behov for yderlig hjælp, kan forbundets akkordmentorer kontaktes.  

Akkordmentor

Som medlem kan du benytte dig af forbundets akkordmentorordning. Det kan være den bedste måde at komme i gang.

Kontakt din lokalafdeling for at høre nærmere om muligheden.

Forbundets akkordstatistik

Akkordstatistikken giver dig en idé om, hvad der bliver udbetalt på akkordarbejde. Har du selv kendskab til en afsluttet akkord, så indberet den til forbundet og vær med til at hjælpe dine kollegaer.

Indberet afsluttet akkord til forbundet

Har du oplysninger om en afsluttet akkord, som du enten har været akkordindehaver på eller deltaget i, så indberet den til forbundet. Så er du med til at hjælpe dine kollegaer.

Oplysningerne vil herefter indgå i statistikken, så du og dine kollegaer kan få en idé om, hvad der bliver udbetalt på akkordarbejde.

Indberet oplysningerne via linket nedenfor.

Udfyld de felter, du har oplysninger til. Er der oplysninger, du ikke har, undlader du blot at svare. Det vigtigste er, at forbundet får kendskab til en afsluttet akkord. Så vil vi efterfølgende indhente de manglende oplysninger.

Derfor bør du oplyse om en afsluttet akkord

Det er til stor gavn for dig og dine kolleger, at I kan se i en statistik, hvad der kan forventes at blive udbetalt på akkordarbejde.

Det vil desuden medvirke til at overbevise kollegaer om, at det kan betale sig at arbejde på akkord – eller rettere, at det ikke kan betale sig at lade være.

Ved akkordarbejde er du garanteret en betaling, som minimum svarer til din personlige timeløn – dog maks. 1,5 gange Elektrikeroverenskomstens minimumssats.

Det er vigtigt, at forbundet får kendskab til så mange og forskelligartede akkorder som muligt, så statistikken kan vedligeholdes. Vi opfordrer dig derfor til at hjælpe med denne indsats ved at indsende dine akkordoplysninger.

Akkordsedler

Her kan du downloade akkordsedler efter Elektrikeroverenskomstens §§ 12.1 og 12.2:

Akkordafslutning

Her kan du downloade blanket til afslutning af akkordarbejdet. Den skal du bruge, når du og din arbejdsgiver skal afslutte dit arbejde på akkord.

Bemærk, at det ikke er det samme som at oplyse forbundet om en afsluttet akkord til akkordstatistikken.

Pengefaktor og reguleringstillæg

Pengefaktor for EBA:

 Kr. pr. minutKr. pr. time
1. juli 20203,430205,80
1. marts 20213,502210,10
1. marts 20223,579214,75

Reguleringstillæg for Landspriskuranten Jan. 98 for installationsarbejde:

1. marts 2021: 65,8 %

Send feedback til forbundet

Har du prøvet at arbejde efter EBA? Så send meget gerne din feedback til forbundet, så vi kan gøre akkordsystemet endnu bedre. Skriv til akkordmentorer Lasse Pedersen, lpe@def.dk eller Thomas Hald Gorski, thg@def.dk.