Vælg arrangementer

december 2023

03 Søndag11:00 Byklub Randers Juletræ-...AFD: Midtjylland
Slut: Søndag 14:00

04 Mandag12:30 Seniorklubben DEF Vestsj....AFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

Det årlige kontingent TIL seniorklubben er

 på kr 300, - (PLUS medlemsskab af DEF.)

Seniorklubbens kontingent for 2023

betales på januar mødet eller senest

den 26-2-2023 på klubbens konto

 

 

Klubbens ​​konto

Reg.nr 2280 Konto nr. 4395137714

Husk for-og efternavn (så Ole kan se, hvem der har betalt).

Klubbens kasserer er

Ole Christiansen

(christiansen.olep@gmail.com)

 

 

Husk at give Ole Christiansen besked

hvis du får ny tlf.nr- e-mail eller adresse.

07 Torsdag16:00 Akkordklub mødeAFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 20:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

07 Torsdag16:30 AMR og TR netværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:30

 

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi afholder 4 møder årligt, et i hvert kvartal, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

mødet afholdes i vores mødelokale på Jens Grøns Vej 20 i Vejle

07 Torsdag16:30 Akkordklubben MidtjyllandAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

Akkordklubben Midtjylland 

 

Akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 7. december i fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers.

 

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

 

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 4. december klokken 12.00.

 

Hvis I kender nogle som gerne vil deltage i vores akkordklubmøde, er de velkommen, men er de ikke modtager af denne mail, skal jeg have besked om dette, så jeg kan sørge for madbestilling til dem.

 

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

 

Tal fra afsluttede akkorder, må meget gerne medbringes til mødet.

 

Vel mødt.

 

Tilmelding sendes til jpo@def.dk

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 1. Nyt fra formanden
  • Akkordudvalgsmøde i forbundet
  • Akkord+ Arbejdsgruppe
 2. Nyt fra afdelingen
 3. Nye pladser/sager
 4. Afsluttede akkorder
 5. Bordet rundt (eventuelt)
 6. Næste møde

 

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden senest 4. december 2023 på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

11 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.7 11/12-23AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

14 Torsdag10:00 EL:DRE KLUBAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL:DRE KLUB

januar 2024

02 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:00

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

februar 2024

06 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:00

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

marts 2024

05 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:00

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstyke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr