Bliv medlem

Vi samler alle på det el-tekniske område

Du bliver en del af et fællesskab med 28.000 andre elektrikere og teknikere. Sammen sikrer vi de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Og du er samtidig med til at præge dit fag og din branche.

Vi anbefaler, at du melder dig ind i både forbund og a-kasse. Så er du sikret, både når du er i job, hvis du mister dit job, og når du vil trække dig tilbage før tid.

Sådan melder du dig ind:

Grafikken fortæller, hvordan du selv kan melde dig ind via vores digitale blanket. Den udfylder du ved at klikke på grafikken.  Grafikken fortæller, hvordan vi kan hjælpe dig med at blive meldt ind i Dansk El-Forbund. Du kan eksempelvis ringe til os på 33 29 70 00

Need a registration form in another language?

Medlemsfordele

Der er mange gode grunde til at blive medlem af Dansk El-Forbund. Her får du nogle af dem: 

Overenskomst, løn og arbejdsmiljø
Faglig rådgivning

Når du er medlem af Dansk El-Forbund, har du ret til bistand fra din lokalafdeling, hvis du har en faglig sag. Det kan være alt fra spørgsmål til dine ansættelsesforhold – til uoverensstemmelser på arbejdspladsen – til faglig voldgift og retssager.

I Dansk El-Forbund kender vi de særlige forhold på det el-tekniske område. Det er en fordel for dig og kollegerne.

Overenskomster

Dansk El-Forbund forhandler overenskomster for dig som medlem. Den giver dig ret til mindsteløn og til at forhandle den lokale løn. Det er også overenskomsten, der sikrer dig overarbejdsbetaling, udkaldstillæg, pension, frivalgskonto, feriedag, opsigelsesvarsel og meget mere, ligesom den sætter regler for blandt andet arbejdstid samt efter- og videreuddannelse.

Konfliktret og støtte

Hvis der under en overenskomstforhandling ikke opnås enighed med arbejdsgiverorganisationen, har medlemmer af forbundet mulighed for at bruge strejkemidlet. Muligheden for strejke er en ekstra styrke, når der forhandles overenskomster.

Medlemmer i Dansk El-Forbund får konfliktstøtte, hvis en strejke bliver nødvendig.

Akkord og akkordmentor

Kun Dansk El-Forbund forhandler tidskuranten, som bruges, når du arbejder på akkord i el-faget. Når du er medlem, har du adgang til opmålingsprincipper samt program til opmåling.

Du kan desuden få hjælp og vejledning fra forbundets akkordmentor, når du skal i gang med at arbejde på akkord.

Indsats mod social dumping

Dansk El-Forbund organiserer også udenlandske ansatte inden for det el-tekniske område og informerer dem om vilkårene i Danmark. Forbundet indgår overenskomster med udenlandske virksomheder. Vi gennemfører sympatikonflikter, hvis det er nødvendigt for at få ordnede forhold. Og vi kæmper for kædeansvar, så entreprenører hæfter for, at underentreprenører overholder reglerne.

Arbejdsmiljø

Dansk El-Forbund arbejder for et godt arbejdsmiljø og valg af arbejdsmiljørepræsentanter. DEF.dk giver information om arbejdsmiljøet. Vi vejleder om arbejdsmiljø med særligt fokus på stød og el-ulykker, samt bistår, hvis du får en arbejdsskade.

Lønstatistik og løntjek

Få svar på spørgsmål til din lønseddel eller få hjælp til at forstå, hvordan din løn er sat sammen.

Tjek om du får nok i løn med vores lønberegner og se, hvor meget dine kolleger får i løn:

Uddannelse og karriere
Vidensportal for det el-tekniske område

Når du er medlem af Dansk El-Forbund, har du adgang til vores virtuelle læringsplatform, hvor du helt gratis kan styrke din faglighed.

Uddannelsesvejledning tilpasset dig

Mulighederne for efter- og videreuddannelse er mange, og det kan være svært at få overblik. Som medlem kan du få uddannelsesvejledning tilpasset dine ønsker og din situation.

Brug Dansk El-Forbunds uddannelsesværktøj og svar på nogle få spørgsmål. Så bliver du kontaktet af din lokalafdeling, der kender dit lokalområde og dine muligheder.

Uddannelsesvejledningen er målrettet netop dig, som arbejder inden for den el-tekniske branche.

Efteruddannelse

Overenskomsten sikrer dig ret til efteruddannelse. Dansk El-Forbund udvikler og udbyder efteruddannelse målrettet den el-tekniske branche.

Du kan altid få vejledning om uddannelse, job og karriere i din lokalafdeling.

Jobbørs målrettet dit fag

Som medlem har du adgang til forbundets jobbørs. Den opdateres dagligt og giver dig altid det største overblik over ledige stillinger i den el-tekniske branche.

Kursusportal

På vores kursusportal, elkurser.dk, kan du søge efter erhvervsrelevante kurser og efteruddannelse på tværs af udbydere i hele Danmark.

Uddannelse af tillidsvalgte

Dansk El-Forbund sørger for uddannelse og valg af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen. Uddannelsen sikrer dig viden om dine rettigheder og kan hjælpe dig til bedre arbejdsforhold og bedre arbejdsmiljø.

Akademistuderende

Læser du et akademifag indenfor el-branchen? Så kan du som medlem af Dansk El-Forbund få adgang til undervisningsmaterialer og søge tilskud til studieture og udflugter.

Læs mere her:

Gratis AOF onlinekurser

Medlemmer i Dansk El-Forbund har fri adgang til en række onlinekurser, der udbydes af AOF. Du kan få kurser i it-programmer, bl.a. Microsoft Office.

Penge sparet
Billige forsikringer gennem Alka

Dansk El-Forbund samarbejder med Alka, så vi kan tilbyde dig billige forsikringer.

Læs mere om forsikringerne via linket her:

Pluskort: Rabatter og app

Medlemskortet til Dansk El-Forbund er også et PlusKort med rabatter på fx rejser, forsikringer, bildæk og elektronik. Du kan se nærmere på pluskort.dk.

Med PlusKort app’en får du desuden nem adgang til faglig viden og kontakt med forbundet.

Gratis adgang til museer

Tag familien med på Arbejdermuseet i København eller på på Energimuseet i Bjerringbro. Som medlem af Dansk El-Forbund har du, din partner og dine børn gratis adgang. Husk at medbringe medlemskort.

Tilskud til efterskoleophold

Forbundet giver tilskud til medlemmers børn, som deltager på efterskoleophold på en af arbejderbevægelsens efterskoler. Tilskuddet under opholdet er 500 kr. pr. måned. 

Skolerne er: 
Bornholms Efterskole (Rønne)

Efterskolen Billeshave (Middelfart)

Bindernæs Efterskole (Rødby)

Hald Ege Efterskole (Viborg)

Hvis du ønsker at søge om tilskud, bedes du henvende dig til Dansk El-Forbund på e-mail: def@def.dk 

Hjælp hvis du bliver ledig
Dagpenge

Som medlem af Din Faglige A-kasse har du ret til udbetaling af dagpenge ved arbejdsløshed efter gældende love og regler.

Lavere kontingent

Når du er ledig, betaler du lavere kontingent til forbundet

Jobhjælp

Hvis du skulle blive ledig, tilbyder Dansk El-Forbund dig hjælp til at komme i nyt job eller finde relevant efteruddannelse. Forbundet kender både faget og lokalområderne, har gode kontakter og formidler job direkte for mange virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Ny svend: Dagpenge fra dag 1

Dansk El-Forbund giver lærlinge, der har været medlem minimum 2 år før udløb af læretiden, forbundsdagpenge 1. måned efter endt læretid.

Du kan også melde dig ind i Din Faglige A-kasse, et år før du bliver udlært, og få dagpenge, fra første dag du bliver arbejdsløs.

Viden om fag og branche
Fagblad målrettet dig og dit fag

Som medlem modtager du 8 gange om året forbundets fagblad Elektrikeren.

Bladet indeholder journalistiske nyheder, reportager, interviews og baggrundsartikler samt debat og aktuel orientering fra Dansk El-Forbund.

Gratis onlinekurser

Når du er medlem af Dansk El-Forbund, har du adgang til onlinekurser.dk. Det er et gratis kursustilbud til dig finansieret gennem din faglige organisation. Her kan du deltage på en lang række it-kurser i det tempo, som passer dig bedst, i blandt andet engelsk og tysk, Word, Excel, videoredigering, it-sikkerhed, jobsøgning og meget mere.

Lokale arrangementer
Arrangementer, temamøder og kurser

Med 11 lokalafdelinger er Dansk El-Forbund til stede i hele landet. Og det betyder, at du har adgang til en masse spændende arrangementer, temamøder, kurser og klubmøder i dit lokalområde – og oftest er de gratis for dig som medlem.

Deltag i afdelingens mange arrangementer og mød kollegaer, ligesindede og aktive.


Servicemål – det kan du forvente i DEF:
At samle alle der arbejder inden for det el-tekniske område for at forbedre arbejdsvilkårene

Arbejdspladsorganisering

 • DEF er i tæt kontakt med medlemmerne på de enkelte arbejdspladser. Det sker ved arbejdspladsbesøg, tilbud om aktiviteter eller telefonisk kontakt. Afdelingerne har jævnlig kontakt til virksomheder uden  tillidsrepræsentanter.
 • DEF støtter det faglige arbejde på arbejdspladsen gennem dannelse  af og styrkelse af klubber og  lærlingeklubber.

Rekrutteringsindsats

DEF tilbyder medlemskab til alle,  der er under uddannelse eller  beskæftiget inden for det el-tekniske område. Det foregår på erhvervs- skoler eller erhvervsakademier og  på den enkelte arbejdsplads.

Medlemsaktiviteter og fagnetværk

 • DEF tilbyder medlemmerne aktivi- teter i forbindelse med livs- og  arbejdssituation og fag-faglige emner.
 • DEF støtter og hjælper med at skabe netværk for medlemmerne.

Synlighedsindsats

 • DEF er synlig og nærværende for medlemmet. Det er afgørende for forståelsen og tilslutningen til  medlemskabet og det faglige arbejde. Medlemmet skal møde foreningen mindst en gang hver andet år.
 • DEF afholder hvert år mindst to  synlighedskampagner.

Fastholdelsesindsats

 • DEF følger det enkelte medlem gennem arbejdslivet – fra lærling til pensionist – for at sikre fastholdelsen af medlemskabet.
At sikre alle overenskomst- eller aftaledækning
 • Medlemmet har indflydelse på  overenskomsterne ved udtagelse af krav og afstemning om forhandlingsresultater.
 • DEF arbejder for at overenskomstdække alle virksomheder inden for det el-tekniske område.
 • DEF arbejder for, at alle medlemmer aftale- eller overenskomstdækkes.

DEF hjælper og rådgiver, hvis lovgivning, aftale eller overenskomst ikke overholdes.

At sikre medindflydelse på arbejdspladsen
 • DEF arbejder på at få indflydelse gennem tillidsrepræsentanter og medarbejdervalgte repræsentanter på arbejdspladsen.
At sikre muligheden for kompetencegivende uddannelser
 • DEF sikrer, at grund-, efter- og  videreuddannelserne er på højde med den teknologiske udvikling  inden for det el-tekniske område.
 • DEF tilbyder medlemmerne uddannelsesvejledning inden for  det el-tekniske område.
 • DEF arbejder for, at ufaglærte, der arbejder inden for det el-tekniske område, tilbydes uddannelse.
At sikre et godt arbejdsmiljø
 • DEF arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.
 • DEF arbejder for styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanten.
 • DEF har særligt fokus på lærlinge og unges arbejdsmiljø.
At sikre medlemmernes interesser i samfundet
 • DEF har en aktiv arbejdsmarkeds- politik, der hjælper medlemmerne ved arbejdsløshed med opkvalificering og uddannelse.
 • DEF arbejder for en rimelig økonomisk dækning, der afspejler leve- omkostningerne.
 • DEF forsøger at påvirke politikken  og arbejder imod, at globaliseringen og social dumping forringer  medlemmernes levevilkår.
At sikre demokrati og solidaritet
 • DEF involverer og sikrer medlemmet mulighed for deltagelse i medlemsdemokratiet og aktiviteter, der til- bydes.
 • DEF udbygger den personlige  kontakt – både fysisk eller digitalt.