Cevea: Nye EU-energikrav kræver støtte til bestemte dele af Danmark

Ny analyse fra tænketanken Cevea viser, at der bliver brug for støtte til el-tekniske løsninger, hvis Danmark skal nå EU’s nye mål om energimærke A for alle bygninger i 2050

Slides fra Cevea's præsentation af analysen på Folkemødet. 

Analysen blev præsenteret ved det debatmøde, som Dansk El-Forbund afholdt på årets folkemøde på Bornholm den 17. juni 2023 under overskriften ”Energimærkerne er skævt fordelt”.

I dag står bygninger for 40% af Danmarks CO2-udslip. Det bliver derfor en omfattende opgave at få løftet industri- og kontorbygninger så vel som private hjem til energimærke A.

I den nye analyse har tænketanken Cevea set på, hvordan energistandarden for bygninger er fordelt over hele Danmark, og hvordan det hænger sammen med de enkelte ejeres økonomiske mulighed for at løfte energistandarden.

- Der er et stort potentiale for energirenoveringer med fjernvarme og el-tekniske løsninger, men man skal jo have råd til det, og det skal kunne betale sig. Det skal jo gerne blive til en god forretning med mindre udgifter til energi. Også for dem der bor i kommunerne med de laveste indtægter og de laveste huspriser, sagde Asbjørn Sonne Nørgaard ved præsentationen af beregningerne.

Cevea har set på, hvordan energimærkningen af 600.000 husstande fordeler sig over hele Danmarkskortet. Det viser sig, at de dårligste energimærkninger, og dermed de steder hvor der er brug for de største investeringer typisk er placeret i kommunerne med henholdsvis nogle af landets højeste indkomster som fx Gentofte og Frederiksberg og i kommunerne med de laveste indkomster fx Odsherred og Lolland.

- Velstanden er skævt fordelt i Danmark, også når vi ser på gevinsterne ved hussalg. Så skal vi have hele Danmark med på de nye krav fra EU, så kræver det støttemuligheder, der kan sikre grøn omstilling i områderne med lave indtægter, for det er jo også her, man ikke kan regne med at hente en stor gevinst ved et hussalg. Så det er værd at overveje støtteordninger til energieffektivitet, som bygger på nogle retfærdige indkomstkrav, understreger Asbjørn Sonne Nørgaard.

Det er Dansk El-Forbund, som har bedt Cevea om at lave analysen.

- Det har vi gjort, fordi vi både er interesseret i det arbejde, de nye krav vil give til vores medlemmer over hele landet, men også fordi vi ønsker opbakning til den grønne omstilling over hele landet. Analysen fra Cevea viser, at vi kun får et grønt Danmark i balance, hvis de nye krav fra EU bliver fulgt op med økonomisk støtte, så alle kan omstille deres bygninger og hjem. Det tager vi med videre, når vi mødes politikere om den grønne omstilling, siger Benny Yssing, forbundsformand for Dansk El-Forbund.