Efter- og videreuddannelse

Få et overblik over elbranchens efteruddannelseskurser og videreuddannelser.

Dansk El-Forbund har konstant fokus på at udvikle uddannelsesområdet, så udbuddet af uddannelser matcher medlemmernes behov.

Her på siderne kan du orientere dig i de mange muligheder, du har - både hvis du er ufaglært, hvis du vil videreuddanne dig, eller bare ønsker at bygge oven på dit svendebrev. Har du brug for at få overblik over dine muligheder, kan du benytte Dansk El-Forbunds uddannelsesvejledning og få vejledning af din lokalafdeling. Afdelingen tager udgangspunkt i din situation, dine ønsker og behov.

Vi håber, at virksomheder og medarbejdere vil gøre brug af kursusudbuddet, da markedet er i hastig udvikling. Vi oplever blandt andet, at branchen bevæger sig mod mere intelligent styring og flere integrerede løsninger, især på energiområdet, cleantech-løsninger m.v.

Du kan finde oversigt over alle efteruddannelseskurser på amukurs.dk og alle videreuddannelser på voksenuddannelse.dk

Se også pjecen: Efter- og videreuddannelse til grøn omstilling