Elektrikeruddannelsen

Som elektriker er du med til at opføre, programmere og vedligeholde de installationer, der får samfundet til at fungere.

Elektrikere arbejder med lys, intelligente bygningsinstallationer, energieffektivisering og automatisering i forhold til robotter og store industrianlæg. Elektrikere arbejder med vindmøller og solceller, med intelligent elforsyning, højspænding og informationsteknologi.

Som elektriker har du altså mange forskellige karrieremuligheder, når du er færdigudlært. Men først og fremmest giver elektrikeruddannelsen dig en solid faglig ballast og en moderne erhvervsuddannelse, der er på forkant med den teknologiske udvikling.

Her kan du læse mere om uddannelsen og dine muligheder for at blive elektriker.

Mere om uddannelsen til elektriker
Sådan bliver du elektriker

Uddannelsen til elektriker tager 4-4 ½ år.

55-60 uger foregår som skoleundervisning. Skoledelen af elektrikeruddannelsen består af et grundforløb, 3 hovedforløb og en svendeprøve.

Resten af tiden er du i praktik i en virksomhed, hvor du prøver teori af i praksis og lærer fagets teknik og håndværk.

Du kan komme i gang med uddannelsen på flere måder.

Du kan starte med at finde en læreplads, inden du begynder på skolen. Det gør du ved at opsøge en virksomhed, som du kan indgå en uddannelsesaftale med. Sammen med din kommende mester og en erhvervsskole lægger I så en plan for, hvordan din uddannelse skal forløbe, og hvornår du skal i skole.

Du kan også begynde direkte på grundforløbet. Så er du allerede i gang, mens du søger efter en virksomhed, som vil have dig som lærling.

Læreplads

Som en del af din uddannelse skal du i praktik i en virksomhed. En praktik i en virksomhed er din læreplads.

Når du aftaler med en virksomhed, at du skal i praktik, skal du og virksomheden indgå en uddannelsesaftale. Den er dit bevis på, at du har en læreplads og virksomhedens bevis på, at den har ansat en lærling.

Læs mere om praktik og uddannelsesaftaler via linket her:

Økonomi og løn

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du løn under hele din uddannelse. Jo længere du er i din uddannelse, jo højere løn får du.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du som hovedregel få SU. Og er du i skolepraktik, får du en særlig praktikydelse.

Læs mere om økonomi og løn under uddannelsen her:

Gratis a-kasse for studerende

Som lærling har du mulighed for at få gratis medlemskab af Din Faglige A-kasse.

For være gratis medlem af a-kassen skal du:

  • være medlem af Dansk El-Forbund
  • være under 30 år
  • være i gang med/eller følge lærlingeuddannelsen
  • ikke have nogen indtægter udover din lærlingeløn

Du kan læse mere via linket her:

Folder: Elektrikeruddannelsen