Elulykker

Information om, hvad du skal gøre, hvis du har været udsat for stød.

Langt de fleste elektrikere vil opleve at få stød på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv.

Når kroppen udsættes for strøm, kan der ske skader, som kan give helbredsproblemer. Skadernes omfang og alvorlighed afhænger af spænding, strømstyrke og hvor længe, man er udsat for stødet.

Det er derfor vigtigt, at du tænker dig om i dit arbejde og husker, at:

  • arbejde uden spænding på
  • lader være med at tage chancer

Hvis det ikke på nogen måde kan lade sig gøre at arbejde uden spænding, så skal L-AUS-bestemmelser overholdes.

Hvis du har fået stød

Dansk El-Forbund anbefaler, at du altid tager på skadestuen eller til egen læge, hvis du har fået stød. Selv små stød kan forårsage stor skade.

Stødet skal registreres

Husk også at få stødet registreret. Tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder, så de kan hjælpe med at få registreret ulykken. Stødet registreres ved at blive anmeldt som en arbejdsulykke i EASY på virk.dk. Din arbejdsgiver kan også have egen procedure for registrering af stød. Det vigtigste er, at du får en kvittering på, at stødet er blevet registreret.

Også stød, som ikke har medført sygefravær, skal registreres.

Læs mere om el-ulykker

Mere om elulykker
L-AUS / DS EN 55110

Standarden EN 50110 skal følges, når du laver L-AUS-arbejde – det vil sige arbejde på elektriske installationer under spænding eller i nærheden af spændingsførende dele.

Standarden EN 50110 består af 3 dele:

  • Spændingsløst arbejde
  • Arbejde under spænding
  • Arbejde i nærheden af spændingsførende dele

Husk at foretage en risikovurdering

Inden du går i gang med en arbejdsopgave, der skal udføres under spænding (L-AUS-arbejde), skal du lave en risikovurdering. Den skal afdække, hvilke risici der kan være ved at udføre arbejdsopgaven under spænding.

Vurdér altid først, om arbejdet kan laves spændingsløst. Det kan det i de fleste tilfælde, fx ved at ændre på planlægningen af arbejdsopgaverne.

Kvalifikationer og kompetencer til at arbejde under spænding

Tidligere (før 1/7 2019) var det et krav, at man én gang årligt tog et L-AUS-kursus. Dette lovkrav er blevet fjernet.

Men arbejdsgiver skal stadig sikre, at du som medarbejder har de rette kompetencer til de opgaver, der skal udføres (beskrevet i bekendtgørelse 1082 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, kapitel 7), det betyder:

  • Du skal stadig være kvalificeret til at udføre den givne arbejdsopgave.
  • Du skal stadig kunne udføre arbejdsopgaven sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.
  • Du skal hele tiden være i stand til at vurdere de risici, der opstår under udførsel af en arbejdsopgave.

Derfor er det også nødvendigt, at du får nok og den rette uddannelse, der gør dig i stand til dette.

Spørg gerne din leder om standarden EN 50110 – den er ikke åbent tilgængelig, men skal købes.

Læs mere om reglerne for L-AUS her:

Folder: Værd at vide om el-ulykker

Læs forbundets folder om elulykker. Her får du en hurtig introduktion til strømskader og senfølger samt gode råd til at undgå stød.

Forskningsprojektet Følger efter elulykker

Dansk El-Forbund sætter i øjeblikket ekstra fokus på følger efter el-ulykker, som er et forskningsprojekt ledet af Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning. Forskningsprojektet er verdens største undersøgelse af følgerne efter strømstød.

”Følger efter elulykker” har modtaget økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden og løber fra marts 2018 til marts 2021.

Forskningsprojektet har egen hjemmeside. Det er også her, du finder nyheder, resultater og videnskabelige artikler.

Rapport: Senfølger efter el-ulykker

I forbindelse med Dansk El-Forbunds kampagne "Nul Spænding" i 2005 fik vi i 2006 udgivet rapporten ”Senfølger efter el-ulykker”, som er en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om elulykker samt en beskrivelse af de helbredsmæssige følger ved elulykker.

Rapporten er skrevet af speciallæge i arbejdsmedicin Anette Kærgaard i samarbejde med Dansk El-Forbund.