Industriens overenskomst (DI)

Overenskomsterne er indgået mellem CO-Industri og Dansk Industri

Overenskomsten omfatter ca. 230.000 ansatte. Heraf er ca. 4.000 medlemmer af Dansk El-Forbund.

Dansk El-Forbund er medlem af CO-industri, som er et samarbejde mellem ni fagforbund. CO-industri forhandler industriens overenskomster på vegne af de ni medlemsforbund.

Find overenskomst, lokalaftaler, dokumenter og links her på siden. Har du spørgsmål, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt lokalafdelingen.

 

Hent her:

Industriens Overenskomst 2023-2025

Industriens Funktionæroverenskomst 2023-2025

Industriens Organisationsaftaler 2023-2025

 


Bilag 8- og bilag 20-møde

For at du kan begære et bilag 8/20-møde skal følgende være opfyldt:

Mindst én af virksomhederne i entrepriserækkefølgen skal være dækket af industriens overenskomster, da begæringen stiles til en DI-virksomhed
Det skal være udenlandsk arbejdskraft, der udfører arbejdet
Den/de udførende virksomheder skal enten ikke være overenskomstdækket, eller vi skal have en formodning om, at overenskomsten ikke overholdes

Download skema til anmodning (Word)


Slagteriernes arbejdsgiverforening

Tilpasningsforhandling

Protokollat om tilpasningsforhandling mellem Dansk Industri (Slagteriernes Arbejdsgiverforening) og Dansk El-Forbund/Dansk Metal.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår

Funktionærlignende ansættelsesvilkår kan aftales individuelt, hvis du udfører særligt betroet/kvalificeret arbejde.

Øvrige aftaler og dokumenter