Laveste ledighedstal siden 2022

Det går stadig godt med beskæftigelsen i el-faget, hvor mere end 99 procent DEF-medlemmer er i job

Maj måned tegnede sig for de laveste ledighedstal blandt medlemmerne i Dansk El-Forbund (DEF) siden december 2022.

Kun 248 var i perioden berørt af ledighed – svarende til 174 fuldtidsforsikrede.

Mens ledighedstallet var under 1 procent i hele 2022, var det i april 2023 et smut oppe på 1,05 procent – men nu er det tilbage på den ’rigtige’ side af 1-tallet.

Kun i Nordjylland og Nordsjælland er der en lille stigning i antallet af ledige medlemmer, og det er også i Nordjylland, at vi ser den største ledighedsprocent på 1,43 procent.

Bornholm tegner sig på 6. måned for ingen ledige DEF-elektrikere – og Sydjylland og Lillebælt ligger også lavt på procentsatsen med henholdsvis 0,26 og 0,32 procent ledige medlemmer.