Forbundets guide til lønforhandling

Få konkrete værktøjer til at forhandle løn.

Din overenskomst giver dig ret til en årlig lønforhandling, uanset om du er svend eller lærling. Den ret bør du gøre brug af – for en lønstigning, der afspejler både samfundsudviklingen og dine kompetencer, kommer sjældent af sig selv.

Forberedelse er afgørende for at få succes med din lønforhandling.

 

Brug også guiden nedenfor til at forberede dig.

Guide til lønforhandling
Du har ret til en personlig lønforhandling

Det er Dansk El-Forbund, der forhandler den overordnede overenskomst. Den sætter rammerne for lønnen inden for dit fag med en lang række mindstelønssatser, der dog altid bliver suppleret af personlige løntillæg.

Derfor giver overenskomsten dig også ret til selv at tage en personlig lønforhandling. Den ret skal du naturligvis benytte dig af. Hvis du lader være, risikerer du at gå glip af ekstra tillæg og andre goder, som du har fortjent. Priserne stiger, uanset om du forhandler eller ej.

På større arbejdspladser sørger tillidsrepræsentanten for en aftale om virksomhedens grundløn. Men du kan efterfølgende tage en lønforhandling om din personlige løn. Det er nemlig dig, der allerbedst kender til dine evner som medarbejder.

Det kan være noget af en overvindelse, når du skal spørge din arbejdsgiver om en lønforhandling, men husk, at din tillidsrepræsentant og dit forbund støtter dig.

Har du brug for hjælp til samtalen men ingen tillidsrepræsentant, så kontakt din lokalafdeling – de står klar med råd og vejledning.

Tal om lønnen på arbejdspladsen

Én vej til højere løn er at være åben om den. Når du og dine kollegaer kender hinandens lønniveau, og I taler om løn på arbejdspladsen, kan I være med til at hjælpe hinanden med at opnå en bedre løn, og du kan samtidig bedre vurdere, hvor du ligger lønmæssigt.

Tjek forbundets lønstatistik

Start med at tjekke, hvad andre elektrikere og teknikere får i din branche og dit område. Forbundets ”Løntjek” kan du bruge som et værktøj til at sammenligne dig selv lønmæssigt med andre.

Virksomhedens økonomi

Brug lidt tid på også at undersøge virksomhedens økonomi. Den kan være med til at give et praj om, hvad der kan være realistisk at bede om – især hvis virksomheden er inde i en dårlig periode.

Brug din viden om virksomhedens økonomiske situation til at underbygge dine argumenter for, hvorfor du skal mere – ud over de allerede aftalte kollektive lønstigninger.

Du kan se alle virksomhedens indberettede regnskaber på virk.dk ved at søge på virksomhedens CVR-nummer. Hvis du skal have hjælp til at forstå regnskabet, kan du kontakte din lokalafdeling.

Skriv dine argumenter ned

Der kan være mange gode grunde til, at din arbejdsgiver gerne vil give dig en ekstra lønforhøjelse – hvis du altså spørger.

Du kan for eksempel have en specialviden gennem din erfaring i virksomheden eller fra kurser. Måske tager du ekstra ansvar, for eksempel for indkøb, planlægning eller for lærlingene. Det kan også være, at du har et godt forhold til kunderne eller måske er du en meget fleksibel medarbejder. Det er alt sammen noget, din arbejdsgiver sætter pris på.

Skriv ned – også i løbet af året – hvilke kompetencer du har fået i løbet af det sidste år, og om der er nye opgaver og ansvar, som du har overtaget, siden I sidst forhandlede. Eller er der andre succesoplevelser, du kan komme i tanke om?

Udvælg herefter 3-4 argumenter for, hvorfor du skal stige i løn og skriv dem ned.

Hvad er dit mål for lønforhandlingen?

Formuler dit krav til en lønstigning, og sæt det gerne lidt højt, så der er noget at forhandle om. Hvis du for eksempel har en timeløn på 200 kr. i timen og gerne vil stige til 210, så læg ud med 222.

Tjek også, hvordan din løn ligger i forhold til andre i din afdeling inden for samme overenskomstområde med forbundets løntjek.

Løn er mere end kroner og ører

Overvej, om der kunne være alternativer til en lønstigning. Har du for eksempel små børn, kunne ændret mødetid eller ekstra fridage måske være vigtigt for dig. Eller måske kunne betalt efteruddannelse med løn være en mulighed for dig.

Du kunne også overveje personalegoder som alternativ – især hvis din arbejdsgiver ikke vil give sig. Goder kunne være gratis internet, avis eller kontingent til fagforeningen.

Med vores lønberegner kan du også se, hvad medlemmerne i lignende brancher får af personalegoder.

Øv dig

Når du har skrevet dine argumenter ned, så sig dem højt for dig selv – eventuelt foran et spejl eller sammen med en ven. Jo flere gange du øver dig i at sige dem højt, des mere overbevisende vil du lyde.

Selve forhandlingen

Planlæg god tid til din lønforhandling og sørg for, at du og din arbejdsgiver ikke bliver forstyrret.

Begynd med at fremføre dine argumenter og fremsæt det krav, du formulerede. Ti stille og afvent din arbejdsgivers svar. 

Måske foreslår din arbejdsgiver herefter et langt mindre beløb. Men så er det mellem disse to beløb, I forhandler. Lyt åbent til din arbejdsgivers forklaringer, og stil spørgsmål til dem. Bevar roen og tro på dine argumenter. Gør dit til at forhandlingen foregår i en god tone og god stemning.

Siger din arbejdsgiver, at der ikke er råd til lønstigning, så lad dig ikke slå ud, men fasthold troen på, at dit krav er rimeligt. Betragt afvisningen som et udspil, og spørg ind til, hvorfor din arbejdsgiver siger nej. Ofte giver det mulighed for at få en forhandling i gang og finde en fælles forståelse.

Husk at holde den gode tone

Det er vigtigt, at du sørger for at holde den gode tone. Spørg lyttende og åbent til din arbejdsgivers forklaringer. Måske finder I frem til nye muligheder for din arbejdsindsats. Er du tilfreds med resultatet, så fortæl det gerne. Og giv også gerne udtryk for det, hvis du ikke er tilfreds.

Får du ikke det du havde håbet på?

Undgå at blive vred eller tage det personligt, hvis du ikke får det, du forventede. Giv gerne udtryk for, at det ikke var det, du havde håbet på og spørg, hvad der skal til, for at du kan få mere næste år.

Aftal allerede nu datoen for næste lønforhandling. Læg en plan for, hvordan du kan blive en endnu mere værdifuld medarbejder gennem for eksempel efteruddannelse, og skriv dine succesoplevelser ned i løbet af året. Husk at næste forhandling begynder, når I forlader lokalet.

Få aftalen på skrift

Afslut forhandlingen med en aftale og sørg for at få jeres nye aftale på skrift. Så er den nemmere at overholde. En mundtlig aftale er også bindende, men kan være svær at bevise og arbejde hen i mod.

Sådan forhandler du løn som tillidsrepræsentant

 

Få gode råd til lønforhandlingen som tillidsrepræsentant.


 

Du kan også forhandle som lærling

Det er ikke kun svende, der har ret til at forhandle deres løn. Overenskomsten sikrer også dig som lærling den ret.

Og der er mange gode argumenter for, at du også har fortjent lidt ekstra. I er nemlig en vigtig og uundværlig arbejdskraft. Det er slået fast af både forbundet og arbejdsgiverne ved flere lejligheder. Du skal derfor ikke være bange for at spørge om en lønforhandling. Præcis som svendene gør det. Arbejdsgiveren på din arbejdsplads er godt klar over, at udsigten til lidt ekstra i lønningsposen er en god motivation – også for lærlinge!

Husk at oplyse forbundet om din løn

Hvert efterår offentliggør Dansk El-Forbund en lønstatistik. Den er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn. Når du oplyser forbundet om din løn, hjælper du os med at arbejde mod bedre lønforhold for alle

Du vil modtage en e-mail fra forbundet, når det er tid til at oplyse lønnen til lønstatistikken.

 

Videoer og andet informationsmateriale om overenskomster og OK23 finder du på okdef.dk.