Øvrige overenskomster

  Forbundets ca. 40 øvrige overenskomster omfatter ca. 10.000 medlemmer


  OK23

  Læs om overenskomstforhandlingerne i 2023 på okdef.dk


  Vælg din overenskomst
  Alarm- og Elektrikeroverenskomsten

  Overenskomst mellem DI II og Dansk El-Forbund samt G4S Security Services A/S-protokollater.

  Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk El-Forbund – elektrikere, alarm-/elteknikere, AIA-montører (beskæftiget hos DI Overenskomst II’s medlemsvirksomheder med det nedenfor anførte arbejde).

  Arbejdet omfatter bl.a. installation, reparation, vejledning, programmering og servicering af alarminstallationer, herunder transmissionssystemer samt deltagelse i alarmudrykningsopgaver.

  Der er inden for overenskomstområdet enighed om, at elektrikere skal anvendes ved reparation og fejlfinding på alarminstallationer.

  Som lokalaftale udarbejdes der stillingsbeskrivelse på hver enkelt DI Overenskomst II-virksomhed, der godkendes af organisationerne.

  Efter- og videreuddannelse

  Er du ansat under Alarm- og Elektrikeroverenskomsten, er du omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetencefond. Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.

  Arbejdsgiverne

  Overenskomstområdet dækker alt arbejde under Dansk El-Forbunds uddannelses- og organisationsområde i virksomheder, der er medlem af Tekniq Arbejdsgiverne, og som har deres forretningsområde og indtjening med baggrund i en el-autorisation.

  Ved akkordarbejde gælder reglerne i Elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne.

  Coop Danmark

  Overenskomsten dækker Coop Danmark A/S' virksomheder og datterselskaber og omfatter arbejde, der henhører under Dansk El-Forbund. Endvidere omfatter overenskomsten – ifølge særlig aftale – faglærte malere, murere, snedkere og tømrere.

  DI Byggeri (tidligere Dansk Byggeri)

  El-overenskomsten indgået mellem DI Byggeri (tidligere Dansk Byggeri) og Dansk El-Forbund er en områdeoverenskomst, der gælder for permanente arbejdspladser i hele landet.

  Der er også mulighed for at udsende elektrikere til enkelte arbejdsopgaver uden for virksomheden, f.eks. i forbindelse med arbejdspladsindretning samt reparation og vedligeholdelse af materiel med mere.

  Efter- og videreuddannelse

  Er du ansat under El-overenskomsten mellem DI Byggeri og Dansk El-Forbund, er du omfattet Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.

  Danske Medier

  Overenskomst indgået mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund.

  Overenskomsten dækker alle medlemmer, som arbejder inden for medieverdenen, med trykning af aviser og lignende, samt medlemmer ansat i bladhusene.

  Drivkraft

  Overenskomsten omhandler løn- og arbejdsforhold for beskæftigede teknikere hos Equinor Refining Denmark.

  Kompetencefond

  Du kan søge tilskud til selvvalgt efteruddannelse gennem den kompetencefond, der betales via din overenskomst. Læs mere på Kompetencefonde.dk

  Har du spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling, der tilbyder uddannelsesvejledning.

  Faglærteoverenskomsten

  Overenskomst for faglærte indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund.

  Læs mere via linket:

  Falck

  Overenskomst indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Metal/Dansk El-Forbund.

  Overenskomsten gælder for samtlige Dansk Metals og Dansk El-Forbunds medlemmer beskæftiget hos Falck Danmark A/S og Falck Assistance A/S.

  Overenskomsten omfatter i faglig henseende alt arbejde, der efter praksis eller forholdets natur bestrides af forbundenes medlemmer.

  Grønland/Fadvig

  Find overenskomst og læs mere om de særlige forhold ved arbejde i Grønland:

  Mejerierne

  Overenskomst indgået mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

  Overenskomsten er en normallønsoverenskomst men med mulighed for ansættelse på funktionærlignende vilkår. Derved har du mulighed for at opnå funktionsbestemte tillæg.

  Kompetencefond

  Er du ansat som elektriker under Mejeribranchens overenskomst, er du omfattet af Mejeribrugets Uddannelsesfond for håndværkere. Uddannelsesfonden er etableret for at medvirke til kompetenceudvikling af dig som medarbejder.

  Miele A/S

  Overenskomsten mellem Miele A/S og Dansk El-Forbund

  Offshore

  Offshore-overenskomster med Hess Danmark, Tekniq og Total.

  Find din overenkomst via linket:

  Sejlende medlemmer

  Som søfarende elektriker er du underlagt andre regler og love, end når du arbejder på land.

  Læs mere og find overenskomst via linket:

  Siemens

  Overenskomsten omfatter elektrikere ansat ved Siemens Building Technologies.

  Vær opmærksom på, at den ikke dækker øvrige medarbejdere ansat ved Siemens.

  København ZOO

  Overenskomsterne omfatter håndværkere ansat i København Zoo, samt håndværkernes medhjælpere, håndværkerassistenter og elever.


   

  Forbundsansvarlige

  Lars Johansen

  Forbundssekretær
  Løn og overenskomst

  Martin F. Frederichsen

  Forbundssekretær
  Løn og overenskomst