Overenskomster og hovedaftaler

Find din overenskomst eller hovedaftale.

En af forbundets hovedopgaver er overenskomstforhandlingerne, som skal forberedes og gennemføres. Dansk El-Forbund har ca. 40 forskellige overenskomster, der dækker meget forskellige virksomheder. El-Lovportalen er en samlet oversigt over overenskomster og fortolkning/voldgiftskendelser. Du finder link til den her på siden. Du skal logge ind med dit medlemsnummer for at tilgå lovportalen.

Mere om overenskomster og aftaler
Løn og arbejdsforhold

I Danmark er der ingen love, der bestemmer, hvilken løn en arbejdstager skal have. Man kan heller ikke finde en lov, der siger, at en arbejdsuge er 37 timer, ligesom der ingen steder står, hvilke opsigelsesregler man skal have som elektriker. Her er der en undtagelse for funktionærer, men det er elektrikere ikke.

Der kunne opremses meget andet, der heller ikke er en lov om her i Danmark omkring løn- og arbejdsvilkår. Derfor er det nødvendigt at have en aftale om betingelserne for ansættelsen, så man ikke overlades til arbejdsgiverens nåde og barmhjertighed.

Man kan indgå en ansættelsesaftale med arbejdsgiveren, som så er gældende, hvis der ikke er en overenskomst for det pågældende arbejde, men en overenskomst er langt bedre, fordi den forhandles for alle, og man står ikke i situationen at skulle forhandle alene om vilkårene for et job, man gerne vil have, men ingen pressionsmidler har for at få ordentlige vilkår.

Minimallønsoverenskomster

De to overenskomster, der dækker flest elektrikere, er Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst. Ca. 17.000 af forbundets medlemmer er omfattet af en af disse overenskomster.

De to overenskomster er såkaldte "minimallønsoverenskomster". Det betyder, at lønbestemmelsen er den minimale løn, der kan betales, men ingen får denne timeløn. Alle, også nyansatte, bliver betalt væsentligt højere end minimallønnen.

Derudover er overenskomsterne bygget op, så man forventer, de bliver udbygget med lokalaftaler, der supplerer overenskomsterne.

Normallønsoverenskomster

Forbundets øvrige 10.000 medlemmer er dækket af 68 andre overenskomster, som for de flestes vedkommende er såkaldte "normallønsoverenskomster" eller for ganske få en individuel ansættelsesaftale.

Normallønsoverenskomster er til forskel fra minimallønsoverenskomster aftaler, der fastsætter lønnen uden ret til lokalforhandling, ligesom aftaler, der skal bruges på de lokale arbejdspladser, er aftalt centralt sammen med overenskomstens øvrige aftaler.

Faglig sagsbehandling og sager

Igennem det fagretlige system løser vi uoverensstemmelser, der kan opstå på din arbejdsplads.

Uoverensstemmelser bliver løst på mæglingsmøder, organisationsmøder, faglig voldgift, fællesmøder eller arbejdsretsmøder

De sager, som vi behandler, drejer sig bl.a. om opsigelse, akkordaftaler, lokalaftaler, arbejdsnedlæggelser, pension, ferie, udearbejde, virksomhedsoverdragelser, udlandsarbejde osv. En stor del af de faglige sager kommer ikke til forbundet, men løses i de lokale afdelinger.

Hovedaftaler

En hovedaftale er det overordnede grundlag for de overenskomster og aftaler, de enkelte organisationer indgår.

Hovedaftalerne indeholder bl. a. princip om, at parterne er enige om at regulere arbejdsmarkedet med overenskomster, og som en del af det, er der aftalt regler for, hvordan man varsler konflikt, hvis man ikke kan enes om en ny overenskomst.

For den kooperative aftales vedkommende, hvor der ikke er konfliktret, er der aftalt regler for, hvordan man behandler uoverensstemmelser om fornyelse af overenskomst.

Et andet vigtigt område, som en hovedaftale regulerer, er regler for afskedigelser, herunder om Afskedigelsesnævn.

Hovedaftaler på det offentlige område

Hovedaftaler på det private område

Sympatikonflikter

En sympatikonflikt kan kun varsles overfor et firma, der er varslet en hovedkonflikt for. Det er typisk en håndværkerorganisation, der ønsker at få overenskomst med et firma, som ikke vil indgå overenskomst.

For at sikre sig at firmaet ikke kan benytte andre håndværkere for at blive færdig med et byggeri, varsler de andre håndværkerorganisationer sympatikonflikt.

På grund af mange virksomheder fra især de østeuropæiske lande, der prøver at komme ind på det danske byggemarked med små lønninger, har FH samlet en liste over igangværende sympatikonflikter.

På FH's hjemmeside kan du altid se den opdaterede liste over igangværende konflikter. Du kan søge på et firmanavn i listen.

Skal du arbejde på en arbejdsplads, hvor et af de firmaer, som fremgår af listen, arbejder, skal du straks kontakte din lokalafdeling.


 

Forbundsansvarlige
 

Forbundsansvarlige Lars Johansen og Martin F. Frederichsen

Torben Offersen