Stoffer og materialer

Som elektriker eller tekniker kan du blive udsat for stoffer og materialer, der kan være sundhedsskadelige. 

Påvirkninger fra stoffer og materialer af forskellig art kan føre til alvorlige sygdomme, såsom allergi, eksem, KOL og kræft.

Derfor er det vigtigt, at du ved, hvilke risici der er forbundet med håndtering af stoffer og materialer. Husk altid at få udarbejdet en kemisk risikovurdering (APV).

Ved planlægning af arbejdet skal der tages hensyn til følgende:

 1. Risiko for ulykker eller erhvervssygdomme skal imødegås ved at fjerne årsagen
 2. Risiko skal bekæmpes ved kilden
 3. Det, der er farligt, skal udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt; substitution (erstatning)
 4. Kollektive beskyttelsesforanstaltninger skal foretrækkes frem for individuelle. Personlige værnemidler er kun en nødløsning

Hvis du ikke kan finde svar her på siden, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling.

Læs mere her:

Stoffer og materialer
Asbest

Du kan blive meget syg af at arbejde med asbest

Asbest består af ekstremt små fibre, som skader lungerne ved indånding. Det kan føre til alvorlige lungesygdomme kræft og asbestose.

Hvis du skulle være blevet syg af at arbejde med asbest, er det meget vigtigt, at du kan dokumentere dit asbestarbejde. Det hjælper vi dig med. Brug blanketten til at registrere dit asbestarbejde:

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Husk også at din arbejdsgiver skal registrere i en protokol, at du har arbejdet med asbest. Registreringen skal opbevares i 40 år.

Det er ikke altid let at se, om et materiale er asbestholdig

Hvis du er i tvivl, kan du få lavet en analyse af produktet. Der findes flere analysefirmaer, som kan give dig svar inden for 24 timer. Du skal blot sende en lille prøve af materialet for at få resultatet. Din arbejdsgiver skal betale for denne prøve.

Hvor kan man finde asbest?

Engang var asbest et meget brugt byggemateriale, som du kan finde i byggematerialer fra før 1986, hvor det blev endeligt forbudt at anvende.

Inden du skal i gang med en arbejdsopgave, skal det være vurderet, om der er risiko for at møde asbesten. Bygherren, den rådgivende eller din arbejdsgiver skal således have foretaget denne vurdering, inden arbejdet sættes i gang.

Eksempler på, hvor der kan være asbest:

 • I brandhæmmende ledninger og kabler
 • Brandtætninger
 • Om ledningerne i motorer
 • I kontaktorer
 • Noget gammelt el-materiel
 • Væg- og loftsplader
 • Isoleringsmateriale lagt ud på lofter
 • Gulv- og fliselim
 • Varmecentraler fra før midten af 80'erne
 • Rørisolering
 • Ventilationsskakter
 • Tagplader
 • Sålbænke

Asbestarbejde og asbestsanering

Det kræver særlig uddannelse at arbejde med asbest. Der er særlige krav til det fysiske område, der arbejdes/ryddes for asbest. Arbejdsområdet skal skiltes med "asbestarbejde", og området skal afspærres. Der hvor asbesten findes, skal den kortlægges. Der er forskel på, hvordan det bliver håndteret. Nogle steder vælger man at fjerne asbesten, og andre steder vælger man at forsegle asbesten. Som elektriker skal du være forsigtig ikke at bryde en forsegling fx ved at bore gennem et loft eller en væg.

Relevante links

Find yderligere vejledning her:

Hvis du er det mindste i tvivl, om der er asbest, der hvor du arbejder, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Bly

Både ved store og små renoveringsopgaver kan du risikere at støde ind i en af fortidens synder, som f.eks. bly, der er underlagt diverse restriktioner.

BFA-BA har lavet en vejledning om bly i bygninger, med info om forekomsten af bly, skadesvirkninger samt regler om undersøgelser og blodprøver.

Links til vejledninger:

Hvis du er det mindste i tvivl, om der er bly, der hvor du arbejder, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

PCB

Både ved store og små renoveringsopgaver kan du risikere at støde ind i en af fortidens synder, som f.eks. PCB. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer kaldet Poly Chlorede Biphenyler. 

I ren form er PCB et gulligt olielignende stof, der bl.a. har været anvendt som blødgører i diverse bygningsmaterialer samt i oliefyldte transformatorer og kondensatorer. PCB anses for at være kræftfremkaldende og kan desuden skade forplantningsevnen.

PCB optages enten via indånding, gennem huden eller via fødevarer og er meget svært opløselig og ophobes derfor i kroppen.

Det findes f.eks. i: 

 • Fuger omkring vinduer og døre
 • Fuger mellem facadeelementer af beton
 • Dilatationsfuger mellem bygningselementer, f.eks. Altaner, trapper og tilbygninger
 • Fuger i vådrum
 • Desuden er der også eksempler på at PCB har været anvendt i maling, hvor der har store krav til slidstyrke.

Links til vejledninger:

Hvis du er det mindste i tvivl, om der er PCB, der hvor du arbejder, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Epoxy og isocyanater

Epoxy

Epoxy er fortrinsvis farlig ved hudkontakt og kan være både vandbaseret og indeholde opløsningsmidler. Det forekommer ofte i: bindemidler, limede materialer, limprodukter, isolering, maling, gulvbelægning og støbning. Indtil epoxy er fuldt hærdet, er den farlig ved hudkontakt. Indeholder den også opløsningsmidler, er den også farlig at indånde.

Epoxy kan udvikle eksem, og er der først udviklet eksem hos en person, er der ikke længere mulighed for helbredelse.

Isocyanater

Isocyanater er først og fremmest farlig ved indånding, men kan også være farlige ved hudkontakt. Der er risiko for skader som astma, og enkelte isocyanater giver desuden risiko for fosterskader og er klassificeret som muligt kræftfremkaldende.

Isocyanater findes i fx stift i skum til isolering, det kan også være i fugemasse, hulrumsisolering og understrygning af tagsten eller i maling og overfladebehandling.

Links til vejledninger:

Hvis du er det mindste i tvivl om, der er epoxy eller isocyanater, der hvor du arbejder, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Nano

Nano er en måleenhed. 1 nanometer(nm) = en milliardtedel af en meter, dvs. 0,000 000 001 m.

Nanomaterialer er små partikler, der på grund af sin størrelse, struktur og overflade, kan have særlige egenskaber og effekter, fx når nanomaterialet tilsættes andre stoffer eller produkter. Et potentielt stort antal af medarbejdere på danske virksomheder udsættes for nanomaterialer i arbejdsmiljøet, uden at virksomhederne er klar over det.

Du finder nanomaterialer i fx cement, mørtel, maling og isolering.

Nanomaterialer, der indåndes, kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme, kræft, KOL og astma. Der er behov for mere vejledning i sikker håndtering af nanomaterialer.

Links til vejledninger:

Hvis du er det mindste i tvivl, om der er nanomaterialer, der hvor du arbejder, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Støv

Som elektriker kan udsættelsen for støv ofte være et problem ved både nybyggeri, renovering, nedbrydning og anlægsarbejde. 

Støv er genererende og kan give en række alvorlige sundhedsskader. Det er især de helt små støvkorn og fibre, der kan nå helt ud i lungernes yderste forgreninger, hvor de over tid kan udvikle alvorlige sygdomme som KOL, stenlunger og kræft. 

Men støv kan forebygges. Det gøres ved at bruge følgende princip i nævnte rækkefølge:

 1. Fjerne udsættelsen
 2. Begrænse udsættelsen
 3. Beskytte mod udsættelsen

Læs mere i vejledningerne:

Hvis du har problemer med støv, der hvor du arbejder, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Kemi

Som elektriker kan du komme ud for at skulle arbejde med kemi.

Husk: det er arbejdsgiveren som skal sikre, at der ikke anvendes kemikalier, der kan erstattes af ufarlige eller mindre generende kemikalier. Kontroller altid leverandørbrugsanvisning eller datablad, som skal være på dansk.

Brug STOP-princippet:

 • S = Substitution – er det muligt at bruge ufarlige, mindre farlige eller mindre generende kemi
 • T = Tekniske hjælpemidler – der kan bruges for at fjerne eller minimere hudkontakt og luftforurening, som fx indkapsling af processen
 • O = Organisationen – foranstaltninger der minimerer antal eksponerede ansatte, som fx bedre adskillelse af arbejdspladser
 • P = Personlige værnemidler – hvis der stadig er risici? Vælg egnede personlige værnemidler – og brug dem brug korrekt

Læs mere i vejledningerne: 

Hvis du er i tvivl om kemi, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling.

Isoleringsmaterialer

Mange elektrikere kommer i kontakt med isoleringsmaterialer, og for at forhindre at dette giver sundhedsskadelige påvirkninger skal man være opmærksom på at bruge egnede værnemidler.
Mineraluld som bruges til isolering, kan frigøre mineralfibre, som kan fremkalde kløe og udslæt og irritere øjne, næse og hals. Der er også særlige risici forbundet med gammel mineraluld, som er muligt kræftfremkaldende. Hvis tagbeklædningen består af asbestholdige eternitplader, kan der forekomme asbestfibre i isoleringsmateriale.  
Leverandør af isoleringsmateriale og arbejdsgiver skal udarbejde en brugsanvisning med oplysning om sundhedsmæssige risici og om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal træffe.

Læs mere om arbejde med isoleringsmateriale på BFA Bygge & Anlægs hjemmeside.


 

grafik - hus - renover sikkertgrafik - hus

Hvor kan der gemme sig farlige stoffer?

Gå på opdagelse på Renover sikkert.

Hvor findes der asbest?

Gå på opdagelse i Asbest-Huset.