Tekniske hjælpemidler

At være elektriker er hårdt for kroppen pga. dårlige arbejdsstillinger, tunge løft, vrid og drej i kroppen og meget mere.

På denne side får du inspiration til, hvordan du udfører dit arbejde uden at komme til skade ved hjælp af tekniske hjælpemidler, der også gør dit arbejde nemmere og hurtigere. 

Du kan læse mere her: 

Relateret materiale:

Tekniske hjælpemidler
Stiger

Mange elektrikere er vilde med wienerstiger, men forkert brug af stiger er hvert år skyld i et stort antal faldulykker, mange med alvorlige konsekvenser. Faldulykkerne skyldes f.eks. et løst trin, forkert fodtøj, et ustabilt underlag eller at stigen bruges til arbejde, som slet ikke må udføres fra en stige. 

Når der skal udføres arbejdsopgaver i højden, skal du vurdere hvilke tekniske hjælpemidler, der er mest hensigtsmæssige at bruge, så du kan arbejde fuldt forsvarligt sikkerheds- og sundhedsmæssigt. 

Overvej derfor dit valg af stige. Platformsstiger er et rigtig godt alternativ til wienerstigen, som du faktisk ikke kan lave ret meget arbejde fra efter reglerne.  

Her er nogle links til regler og inspiration i valget af den rette stige: 

Har du spørgsmål, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling

Trinskamler

Mange elektrikere er helt vilde med wienerstiger, men forkert brug af stiger er hvert år skyld i et stort antal faldulykker, mange med alvorlige konsekvenser. Faldulykkerne skyldes f.eks. et løst trin, forkert fodtøj, et ustabilt underlag eller at stigen bruges til arbejde, som slet ikke må udføres fra en stige. 

Når du skal udføre arbejde i lave højder, skal du vurdere hvilke tekniske hjælpemidler, der er mest hensigtsmæssigeat bruge, så du kan arbejde fuldt forsvarligt sikkerheds- og sundhedsmæssigt. 

Overvej derfor dit valg af stige. Trinskamler er et rigtig godt alternativ til wienerstigen, som du faktisk ikke kan lave ret meget arbejde fra efter reglerne. 

Her er nogle links til regler og inspiration i valget af den rette trinskammel: 

Har du spørgsmål, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling.

Stillads

Når du skal arbejde i længere tid i højden kan det være en klar fordel at benytte et stillads. På et stillads kan du stå sikkert og arbejde med begge hænder. 

Stilladser kan fås fra helt små rullestilladser, der er nemme at have med i bilen og bruge til opgaver fx arbejde i loftshøjde, hvor en stige ikke er anvendelig.

Hvis du skal bygge højere end 3 meter, kræver det en uddannelse, som er lovpligtig i opstilling af rulle og bukkestilladser. 

Her er nogle links til regler og inspiration i valget af det rette stillads: 

Har du spørgsmål, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling

Lifte

En lift er et rigtigt godt valg, når du skal arbejde i højden og har brug for at bevæge dig samtidig eller er nødt til at række ind over interiør eller bygningsdele. 

Der er mange forskellige typer af lifte, der passer til lige nøjagtig dit behov, så du kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Vær opmærksom på, at unge under 18 ikke må beskæftiges som fører eller operatør og ikke må udføre arbejde i over 5 meters højde.

Her er nogle links til regler og inspiration i valget af den rette lift:

Har du spørgsmål, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling.

Andre tekniske hjælpemidler

Udover de nævnte tekniske hjælpemidler, er der selvfølgelig en bred vifte af andre tekniske hjælpemidler. På bygergo.dk finder du et meget stort sortiment af forskellige hjælpemidler, hvor du kan søge i faggrupper og inden for områder som:

  • Arbejde i højden
  • Arbejdsstillinger
  • Løft og transport
  • Pladsindretning
  • Støv og støj

Her er nogle links til regler og inspiration i valget af de rette hjælpemidler: 

Har du spørgsmål, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling.