Vinterforanstaltninger

Perioden for vinterforanstaltninger er 1. oktober til 31. marts.

Vinterbyggeriet er særligt kendetegnet ved perioder med lave temperaturer, som afkøler kroppen. Kulden øger i sig selv risikoen for sygdomme som forkølelse og infektionssygdomme, fordi den nedsætter immunforsvaret.

Mere alvorligt er det dog, at kulden øger risikoen for ulykker, brud og skader i leddene. Det skyldes, at kolde muskler og led bliver stive, og at man får en langsommere reaktionsevne, når kroppen er afkølet.

Afkølede hænder kan også påvirke evnen til at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i visse arbejdsfunktioner.  

Sådan sikres du mod sundhedsskadelig påvirkning

Du skal sikres mod sundhedsskadelige påvirkninger fra vejret. Arbejdet i råhuse eller åbne konstruktioner skal derfor skærmes mod kulde, blæst og nedbør i vinterperioden. Det kan f.eks. være:

 • Overdækning af bygning
 • Inddækning af arbejdssteder, f.eks. læskærme eller telte
 • Lukning af åbninger i bygning
 • Opvarmning af bygning
 • Stationære arbejdspladser inddækkes så arbejdet kan foregå i opvarmet og ventileret område

På byggepladsen er det bygherren, der har ansvaret for fællesområderne. Det kan f.eks. være:

 • Færdsels- og adgangsveje
 • Materialepladser
 • Affaldspladser
 • Skurby

De enkelte entreprenører har ansvaret for egne folk på pladsen og de arbejdsområder de arbejder i. Arbejdet skal kunne udføres sikkerhed- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

APV

Husk, at der skal være udarbejdet en skriftlig APV for virksomheden og arbejdsprocessen. I planen for sikkerhed og sundhed skal bygherren beskrive, hvem der har ansvar for:

 • Snerydning, grusning og saltning i fællesområder
 • Vinterinddækning 
 • Opvarmning af bygningen
 • Orienteringsbelysning                       

Hvis du er i tvivl om noget, så tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling.

Hent branchevejledninger om vinterforanstaltninger

Den 1. vejledning er en pixiudgave på 4 sider. Den 2. vejledning er en samlet vejledning på 32 sider.

    Forside fra pjecen Branchevejledning om vinterforanstaltninger